Loading...
VI EN
Tel +84 986 893 233
Trang chủ > Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng-ISO 50001

Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng-ISO 50001

ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế - ISO xây dựng và ban hành.

Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý năng lượng-ISO 50001

ISO 50001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý năng lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế – ISO xây dựng và ban hành. Tiêu chuẩn này được thiết kế dựa trên mô hình PDCA (Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến). Do đó, các doanh nghiệp có thể áp dụng một cách riêng biệt hoặc lồng ghép với các tiêu chuẩn quản lý khác như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000…ISO 50001 có thể áp dụng cho bất kì tổ chức/doanh nghiệp nào.

Lợi ích

  • Xác định và quản lý rủi ro về việc cung cấp năng lượng trong tương lai;
  • Đo lường và giám sát năng lượng nhằm xác định vị trí cần cải tiến hiệu quả năng lượng;
  • Cải tiến kết quả hoạt động để giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí;
  • Giảm lượng khí thải carbon và đáp ứng các mục tiêu giảm thiểu của chính phủ;
  • Trình bày thông tin về môi trường để tăng cơ hội hợp tác, đầu tư.

Tầm quan trọng của ISO 50001

  • Giúp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
  • ISO 50001 là bộ tiêu chuẩn Quốc tế có uy tín nhất hiện nay về việc quản lý năng lượng;
  • Các nước tiên tiến trên thế giới hiện nay đang sử dụng và áp dụng ISO 50001 như: Hoa Kì, Châu Âu, Anh, Trung Quốc vv;
  • Là hệ thống chuẩn, ISO 50001 có thể tương thích với các MSS phổ biến rộng rãi khác như ISO 9001- hệ thống quản lý chất lượng, ISO 14001 – hệ thống quản lý môi trường, v.v.